Học Tiếng Anh nhọc nhất là việc phải phân biệt những từ rất rất dễ nhầm lẫn như thế này ấy, dễ nhầm chết được luôn, các bạn có thế không? Hôm nay Tùng Tùng sẽ tổng hợp các từ dễ nhầm lẫn nhất cho việc học dễ dàng hơn.

Trong phần 1 này, chúng ta cùng phân biệt 5 cặp t này nhé:
1. S khác nhau gia Maybe và May Be
2. Phân biệt Advice vi Advise
3. Accept và Except khác nhau như thế nào?
4. Khi nào dùng “hear” và khi nào dùng “Listen”?
5. Accident – Inciden – Event tưởng giống mà lại khác.

Mỗi ngày 5 cặp từ thôi là các bạn sẽ không còn lo ngại việc nhầm lẫn nữa, mà nhớ là phải xem lại các từ này nhé, xem lại từ video, hình ảnh mỗi ngày cho nhớ nha ^^

ACCEPT: to agree to or approve of something
Ex: He accepted all the changes we proposed.
EXCEPT: used before you mention the only thing or person about which a statement is not true
Ex1: They all came except Matt.
Ex2: I had nothing on except for my socks.
HEAR: to listen or pay attention to somebody/something
LISTEN: to pay attention to somebody/something that you can hear
Ex: I hear what you’re saying (= I have listened to your opinion), but you’re wrong.

ACCIDENT: an unpleasant event, especially in a vehicle, that happens unexpectedly and causes injury or damage
Ex: Take out accident insurance before you go on your trip.
INCIDENT: something that happens, especially something unusual or unpleasant
Ex: One particular incident sticks in my mind.
EVENT: a thing that happens, especially something important
Ex: The raft race was one of the final events of the River Festival.
Tùng Tùng khuyên các bạn nên có thói quen đọc nghĩa tiếng anh của từ cần tra nữa để có cái nhìn chính xác toàn diện hơn về nghĩa của từ đó nhé. Chúc các bạn học tốt ^^!

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục