TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN SỬ – ĐỊA – GDCD CÓ ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN SỬ – ĐỊA – GDCD CÓ ĐÁP ÁN

Lịch Sử:

Lần 1: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Lich-Su-lan-1-qeJiW.view

Lần 2: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Lich-Su-lan-2-GROUP-TUNGTUNG-hV9qw.view

Lần 3: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Lich-Su-lan-3-GROUP-TUNGTUNG-9EDcO.view

LẦN 4: https://tungtung.vn/de-thi/De-online-mon-Lich-Su-lan-4-phan-TN-LSVN-1954-1975-TUNGTUNG-olmYB.view

LẦN 5: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Lich-Su-lan-5-GROUP-TUNGTUNG-l4SmN.view

LẦN 6: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Lich-Su-lan-Suu-tam-tu-truong-THPT-Nguyen-Trai-Thanh-Hoa-GROUP-TUNGTUNG-DGxSX.view

LẦN 7: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Lich-Su-lan-7-Suu-tam-tu-truong-THPT-Chuyen-Thai-Nguyen-GROUP-TUNGTUNG-9Mkle.view

LẦN 8: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-THPTQG-lan-8-TUNGTUNG-GROUP-SUU-TAM-TRUONG-THPT-CHUYEN-HOANG-VAN-THU-MGnC1.view

Địa Lý:

Lần 1: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Dia-Li-lan-1-GROUP-TUNGTUNG-ahorr.view

Lần 2: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Dia-Li-lan-2-GROUP-TUNGTUNG-F5I1J.view

Lần 3: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-Dia-Li-lan-3-Phan-ATLAT-Dia-Li-GROUP-TUNGTUNG-VyBrN.view

LẦN 4: https://tungtung.vn/de-thi/40-CAU-TRAC-NGHIEM-DIA-LI-VIET-NAM-PHAN-DIA-LI-KINH-TE-GROUP-TUNGTUNG-lS2vj.view

LẦN 5: https://tungtung.vn/de-thi/Cau-hoi-trac-nghiem-dia-ly-lop-12-PHAN-DIA-LI-DAN-CU-CsUuW.view

Công Dân:

Lần 1: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-GDCD-lan-1-GROUP-TUNGTUNG-zeqJI.view

Lần 2: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-GDCD-lan-1-GROUP-TUNGTUNG-5syV9.view

Lần 3: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-GDCD-lan-3-GROUP-TUNGTUNG-Agrdw.view

LẦN 4: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-GDCD-lan-4-GROUP-TUNGTUNG-2hM3U.view

LẦN 5: https://tungtung.vn/de-thi/De-thi-thu-online-mon-GDCD-lan-5-GROUP-TUNGTUNG-rR4iF.view

LẦN 6: https://tungtung.vn/de-thi/DE-THI-THU-ONLINE-MON-GDCD-LAN-7-TUNGTUNG-GROUP-keYsj.view

 

 

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục